Plan prijma u službu u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2023. godinu

PROGRAM POTICANJA MALOG GOSPODARSTVA L.S.Ž. OD 2022. DO 2025.G.

ODLUKA O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE


PLAN stručnog usavršavanja službenika za 2023. godinu

Plan prijma u službu u upravnim tijelima LSŽ za 2022. godinu

Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima Ličko-senjske županije za 2022. godinu


Plan djelovanja CZ LSŽ


Godišnji plan energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije u 2021. godini


Odluka o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2021. godinu (objavljeno 10.11.2021. godine)

Odluka o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2021. godinu

PLAN PRIJMA u službu u upravna tijela LSŽ za 2021. godinu


Izvješće o stanju zaštite od požara na području Ličko-senjske županije i o stanju provedbe provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Ličko-senjske županije za 2019. godinu.


Grafički prilog 1 prijetnje

Grafički prilog 2 potres

Grafički prilog 3 požar

Grafički prilog 4 poplava

Grafički prilog 5 snijeg i led

Grafički prilog 6 vjetar

Grafički prilog 7 ekstremne temp

Grafički prilog 8 epidemije

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESRECA ZA LICKO SENJSKU ZUPANIJU


Akcijski plan energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje

od 2020. do 2022.g.


ODLUKA o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2020. godinu

PLAN prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2020. godinu


Plan djelovanja civilne zaštite LSŽ

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području LSŽ za 2018. godinu

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESRECA ZA LIČKO-SENJSKU ŽUPANIJU

Grafički prilog - prijetnje

Grafički prilog - potres 

Grafički prilog - vjetar

Grafički prilog - požar

Grafički prilog - poplava

Grafički prilog - snijeg i led


PLAN prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2019. godinu


Plan stručng usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima LSŽ za 2020. godinu

PLAN stručnog usavršavanja službenika zaposlenik u upravnim tijelima LSŽ za 2019. godinu


Odluka o dopunama Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2019. godinu

Odluka o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Ličko-senjske županije za 2018. godinu

Plan prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2018. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela LSŽ za 2018. godinu


Odluka odonošenju Programa mjera i Provedbenog plana

Provedbeni plan

Program mjera


Plan stručnog usavršavanja službenika za 2018. godinu


PROGRAM ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U L.S.Ž. ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. GODINE


Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Ličko – senjsku županiju u 2017. godini 


Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Ličko – senjske županije za 2017. godinu

Odluka o donošenju Programa mjera i Provedbenog plana


Godišnji plan energetske učinkovitosti Ličko – senjske županije za 2017. godinu


Odluka o donošenju Godišnji plan energetske učinkovitosti Ličko – senjske županije za 2017. godinu


1. Izmjene i dopune Plana evakuacije i spašavanja

Plan evakuacije i spašavanja


Plan stručnog usavršavanja službenika zaposlenih u upravnim tijelima LSŽ za 2017. godinu


PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE PLAN ZAŠTITE OD POŽARA LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE


SOCIJALNI  PLAN LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE ZA RADOBLJE OD 2015. – 2020.


Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Ličko-senjske županije (PRILOG 1), (PRILOG 2)


Plan zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Ličko-senjske županije (PRILOG 1) (PRILOG 2)


Regionalni program uređenja i upravljanja plažama u Ličko-senjskoj županiji (PRILOG)


Odluka o I. izmjenama Regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama na području Ličko-senjske županije


PROGRAM stručnog osposobljavanja polaznika za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Ličko-senjske županije za razdoblje od 2015. - 2017. godine

- Turistički masterplan za Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, Hrvatska   Prvi dio: Glavni tehnički izvještaj 6 MB .doc dokument


- Tourism Master Plan for Karlovac and Lika-Senj Counties, Croatia   Vol. I Main Technical Report 2 MB .pdf dokument


- Tourism Master Plan for Karlovac and Lika-Senj Counties, Croatia   Volume II Priority Development Projects 2,5 MB .doc dokument

  Dokumenti - Sve